CUỘN LED DÁN 5050 5M 12V XANH DƯƠNG (KEO)

90,000₫

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KEO PHỦ)

 ÁNH SÁNG XANH DƯƠNG: 90,000 đ

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KHÔNG  KEO PHỦ)

. ÁNH SÁNG XANH DƯƠNG: 71,000 đ


 

 


Chia sẻ:

Sản phẩm liên quan