ĐÈN THẢ LED ACRYLIC TRANG TRÍ T7530 VERONA
3,919,000₫ 7,838,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT

- L800 x 600 x 400 x 400 x H1200

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN THẢ LED ACRYLIC TRANG TRÍ T7491/357 VERONA
1,622,000₫ 3,244,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT

- PHI 300 x 500 x 700

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN THẢ LED ACRYLIC TRANG TRÍ T7058/3 VERONA
1,312,000₫ 2,624,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT

- PHI 300 x 500 x 700

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN THẢ LED ACRYLIC TRANG TRÍ T7299 VERONA
1,419,000₫ 2,838,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT

- PHI 300 x 500 x 700

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN THẢ LED ACRYLIC TRANG TRÍ T6885 VERONA
3,244,000₫ 6,488,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT

- PHI 300 x 400 x 500  x 600 x H1200

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN THẢ LED ACRYLIC TRANG TRÍ T7701/4+6 VERONA
1,771,000₫ 3,542,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT

- PHI 400 x 600 x H1000

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN THẢ LED ACRYLIC TRANG TRÍ T0601 VERONA
2,250,000₫ 4,500,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT

- L650 x 500 x H1000

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN THẢ LED ACRYLIC TRANG TRÍ T7521 VERONA
3,919,000₫ 7,838,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT

- L870 x 1200 x H1200

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN THẢ LED ACRYLIC TRANG TRÍ T7550/5 GD VERONA
4,987,500₫ 9,975,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT

- PHI 200 x 400 x 600 x 800 x 1000 x H3000

- Led 3 chế độ, tăng giảm ánh sáng

Bảo hành: 1 năm