BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 5A
22,000₫

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 5m 5A : 22,000 đ

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 10m 10A : 44,000 đ

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 30m 30A : 210,000 đ

 

CUỘN LED DÁN 5050 5M 12V RGB (KEO)
100,000₫

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KEO PHỦ)

 ÁNH SÁNG RGB: 100,000 đ

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KHÔNG  KEO PHỦ)

. ÁNH SÁNG RGB: 85,000 đ

CUỘN LED DÁN 5050 5M 12V ĐỎ (KEO)
93,000₫

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KEO PHỦ)

 ÁNH SÁNG ĐỎ: 93,000 đ

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KHÔNG  KEO PHỦ)

. ÁNH SÁNG ĐỎ: 73,000 đ

CUỘN LED DÁN 5050 5M 12V XANH LÁ (KEO)
93,000₫

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KEO PHỦ)

 ÁNH SÁNG XANH LÁ: 93,000 đ

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KHÔNG  KEO PHỦ)

. ÁNH SÁNG XANH LÁ: 73,000 đ

CUỘN LED DÁN 5050 5M 12V XANH DƯƠNG (KEO)
90,000₫

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KEO PHỦ)

 ÁNH SÁNG XANH DƯƠNG: 90,000 đ

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KHÔNG  KEO PHỦ)

. ÁNH SÁNG XANH DƯƠNG: 71,000 đ

CUỘN LED DÁN 5050 5M 12V TRẮNG (KEO)
90,000₫

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KEO PHỦ)

 ÁNH SÁNG TRẮNG: 90,000 đ

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KHÔNG  KEO PHỦ)

. ÁNH SÁNG TRẮNG: 71,000 đ

CUỘN LED DÁN 5050 5M 12V VÀNG (KEO)
90,000₫

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KEO PHỦ)

 ÁNH SÁNG VÀNG: 90,000 đ

NGUỒN ĐIỆN 12V ( KHÔNG  KEO PHỦ)

. ÁNH SÁNG VÀNG: 71,000 đ