BÓNG TRỤ LED MẠ VÀNG 24W AS TRẮNG SASIMI
45,000₫

Công suất: 24W E27

Điện áp: AC 180-264V 50/60Hz

Nhiệt độ màu: Ánh sáng Trắng 

Quang thông: 270 lumen

Bảo hành: 1 năm đổi mới

BÓNG TRỤ LED MẠ VÀNG 18W AS TRẮNG SASIMI
34,000₫

Công suất: 18W E27

Điện áp: AC 180-264V 50/60Hz

Nhiệt độ màu: Ánh sáng Trắng 

Quang thông: 270 lumen

Bảo hành: 1 năm đổi mới

BÓNG TRỤ LED MẠ VÀNG 12W AS TRẮNG SASIMI
29,500₫

Công suất: 12W E27

Điện áp: AC 180-264V 50/60Hz

Nhiệt độ màu: Ánh sáng Trắng 

Quang thông: 270 lumen

Bảo hành: 1 năm đổi mới

BÓNG TRỤ LED MẠ VÀNG 8W AS TRẮNG SASIMI
23,000₫

Công suất: 8W E27

Điện áp: AC 180-264V 50/60Hz

Nhiệt độ màu: Ánh sáng Trắng 

Quang thông: 270 lumen

Bảo hành: 1 năm đổi mới