ĐÈN PHA LED MỎNG SIÊU SÁNG CAO CẤP 150W EVEN
977,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 150W.
- Góc mở: 120º.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
- Chỉ số hoàn màu: CRI80

- Ánh sáng: Trắng (6500k)

- Kích thước: L318 x W218 x H44.4mm
Tính năng:
- Ánh sáng phân bố đồng đều, an toàn.
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chiếu sáng cực rộng lên tới 120º.
- Ánh sáng đều, không gây ra hiện tượng chói mắt.
- Độ chóng nước IP 65, kính chịu lực, sắt sơn tĩnh điện có thể chiếu sáng liên tục 30.000h...

ĐÈN PHA LED MỎNG SIÊU SÁNG CAO CẤP 100W EVEN
568,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 100W.
- Góc mở: 120º.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
- Chỉ số hoàn màu: CRI80

- Ánh sáng: Trắng (6500k)

- Kích thước: L264 x W183 x H32mm
Tính năng:
- Ánh sáng phân bố đồng đều, an toàn.
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chiếu sáng cực rộng lên tới 120º.
- Ánh sáng đều, không gây ra hiện tượng chói mắt.
- Độ chóng nước IP 65, kính chịu lực, sắt sơn tĩnh điện có thể chiếu sáng liên tục 30.000h...

ĐÈN PHA LED MỎNG SIÊU SÁNG CAO CẤP 50W EVEN
308,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 50W.
- Góc mở: 120º.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
- Chỉ số hoàn màu: CRI80

- Ánh sáng: Trắng (6500k). Vàng ( 3000k)

- Kích thước: L219 x W146 x H29.1mm
Tính năng:
- Ánh sáng phân bố đồng đều, an toàn.
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chiếu sáng cực rộng lên tới 120º.
- Ánh sáng đều, không gây ra hiện tượng chói mắt.
- Độ chóng nước IP 65, kính chịu lực, sắt sơn tĩnh điện có thể chiếu sáng liên tục 30.000h...

ĐÈN PHA LED MỎNG SIÊU SÁNG CAO CẤP 10W EVEN
212,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 30W.
- Góc mở: 120º.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
- Chỉ số hoàn màu: CRI80

- Ánh sáng: Trắng (6500k). Vàng ( 3000k)

- Kích thước: L178 x W121 x H29.1mm
Tính năng:
- Ánh sáng phân bố đồng đều, an toàn.
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chiếu sáng cực rộng lên tới 120º.
- Ánh sáng đều, không gây ra hiện tượng chói mắt.
- Độ chóng nước IP 65, kính chịu lực, sắt sơn tĩnh điện có thể chiếu sáng liên tục 30.000h...

ĐÈN PHA LED MỎNG SIÊU SÁNG CAO CẤP 20W EVEN
170,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 20W.
- Góc mở: 120º.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
- Chỉ số hoàn màu: CRI80

- Ánh sáng: Trắng (6500k). Vàng ( 3000k)

- Kích thước: L153 x W100 x H28.6mm
Tính năng:
- Ánh sáng phân bố đồng đều, an toàn.
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chiếu sáng cực rộng lên tới 120º.
- Ánh sáng đều, không gây ra hiện tượng chói mắt.
- Độ chóng nước IP 65, kính chịu lực, sắt sơn tĩnh điện có thể chiếu sáng liên tục 30.000h...

ĐÈN PHA LED MỎNG SIÊU SÁNG CAO CẤP 10W EVEN
102,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 10W.
- Góc mở: 120º.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
- Chỉ số hoàn màu: CRI80

- Ánh sáng: Trắng (6500k). Vàng ( 3000k)

- Kích thước: L108 x W70 x H28.1mm
Tính năng:
- Ánh sáng phân bố đồng đều, an toàn.
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chiếu sáng cực rộng lên tới 120º.
- Ánh sáng đều, không gây ra hiện tượng chói mắt.
- Độ chóng nước IP 65, kính chịu lực, sắt sơn tĩnh điện có thể chiếu sáng liên tục 30.000h...

ĐÈN LED PHA CAO CẤP 200W MỸ LINH
1,150,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 200W.
- Góc mở: 120º.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
- Chỉ số hoàn màu: CRI80
Tính năng:
- Ánh sáng phân bố đồng đều, an toàn.
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chiếu sáng cực rộng lên tới 120º.
- Ánh sáng đều, không gây ra hiện tượng chói mắt.
- Độ chóng nước IP 65, kính chịu lực, sắt sơn tĩnh điện có thể chiếu sáng liên tục 30.000h...

ĐÈN LED PHA CAO CẤP 100W MỸ LINH
550,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 100W.
- Góc mở: 120º.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
- Chỉ số hoàn màu: CRI80
Tính năng:
- Ánh sáng phân bố đồng đều, an toàn.
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chiếu sáng cực rộng lên tới 120º.
- Ánh sáng đều, không gây ra hiện tượng chói mắt.
- Độ chóng nước IP 65, kính chịu lực, sắt sơn tĩnh điện có thể chiếu sáng liên tục 30.000h...

ĐÈN LED PHA CAO CẤP 50W MỸ LINH
378,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 50W.
- Góc mở: 120º.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
- Chỉ số hoàn màu: CRI80
Tính năng:
- Ánh sáng phân bố đồng đều, an toàn.
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chiếu sáng cực rộng lên tới 120º.
- Ánh sáng đều, không gây ra hiện tượng chói mắt.
- Độ chóng nước IP 65, kính chịu lực, sắt sơn tĩnh điện có thể chiếu sáng liên tục 30.000h...

ĐÈN PHA CAO CẤP 30W MỸ LINH
315,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 30W.
- Góc mở: 120º.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
- Chỉ số hoàn màu: CRI80
Tính năng:
- Ánh sáng phân bố đồng đều, an toàn.
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chiếu sáng cực rộng lên tới 120º.
- Ánh sáng đều, không gây ra hiện tượng chói mắt.
- Độ chóng nước IP 65, kính chịu lực, sắt sơn tĩnh điện có thể chiếu sáng liên tục 30.000h...

ĐÈN PHA LED 200W BT
760,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 200W.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
Tính năng:
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chống nước IP 65, sắt sơn tĩnh điện.

BH: 2 năm

ĐÈN PHA LED 150W BT
635,000₫

Thông số sản phẩm:
- Công suất: 150W.
- IP: 65.
- Điện áp: 85 - 265V.
Tính năng:
- Dùng làm nổi bật các biển hiệu, biển quảng cáo, sân vườn...
- Chiếu sáng đường đi, trang trí cho các tòa nhà văn phòng...
- Độ chống nước IP 65, sắt sơn tĩnh điện.

BH: 2 năm