BÓNG EDISON T30*185- 4W E27
40,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

Đui sử dụng:              E27
Chất liệu:                   Thủy tinh / nhôm 
Công suất:                 4W
Số lượng LED:          4 sợi COB
Điện áp đầu vào:       220V 
Luminous flux:           400lm
Anh sáng Màu:          Trắng, vàng ấm
Nhiệt độ màu:            6500K / 3200K 
Chiếu sáng:               360 ° 
Nhiệt độ hoạt động. : -20 ~ 40 ° C

BÓNG EDISON G80*120 - 4W E27
26,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

Đui sử dụng:              E27
Chất liệu:                   Thủy tinh / nhôm 
Công suất:                 4W
Số lượng LED:          4 sợi COB
Điện áp đầu vào:       220V 
Luminous flux:           400lm
Anh sáng Màu:          Trắng, vàng ấm
Nhiệt độ màu:            6500K / 3200K 
Chiếu sáng:               360 ° 
Nhiệt độ hoạt động. : -20 ~ 40 ° C

BÓNG EDISON T64 - 4W E27
19,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

Đui sử dụng:              E27
Chất liệu:                   Thủy tinh / nhôm 
Công suất:                 4W
Số lượng LED:          4 sợi COB
Điện áp đầu vào:       220V 
Luminous flux:           400lm
Anh sáng Màu:          Trắng, vàng ấm
Nhiệt độ màu:            6500K / 3200K 
Chiếu sáng:               360 ° 
Nhiệt độ hoạt động. : -20 ~ 40 ° C

BÓNG EDISON G45 - 4W E27
18,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

Đui sử dụng:              E27
Chất liệu:                   Thủy tinh / nhôm 
Công suất:                 4W
Số lượng LED:          4 sợi COB
Điện áp đầu vào:       220V 
Luminous flux:           400lm
Anh sáng Màu:          Trắng, vàng ấm
Nhiệt độ màu:            6500K / 3200K 
Chiếu sáng:               360 ° 
Nhiệt độ hoạt động. : -20 ~ 40 ° C

BÓNG EDISON A60 - 4W E27
21,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

Đui sử dụng:              E27
Chất liệu:                   Thủy tinh / nhôm 
Công suất:                 4W
Số lượng LED:          4 sợi COB
Điện áp đầu vào:       220V 
Luminous flux:           400lm
Anh sáng Màu:          Trắng, vàng ấm
Nhiệt độ màu:            6500K / 3200K 
Chiếu sáng:               360 ° 
Nhiệt độ hoạt động. : -20 ~ 40 ° C

BÓNG NHÓT EDISON C35 - 4W E27
18,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

Đui sử dụng:              E27 
Chất liệu:                   Thủy tinh / nhôm 
Công suất:                 4W
Số lượng LED:          4 sợi COB
Điện áp đầu vào:       220V 
Luminous flux:           400lm
Anh sáng Màu:          Trắng, vàng ấm
Nhiệt độ màu:            6500K / 3200K 
Chiếu sáng:               360 ° 
Nhiệt độ hoạt động. : -20 ~ 40 ° C

BÓNG NHÓT EDISON C35 - 4W E14
18,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

Đui sử dụng:              E14 
Chất liệu:                   Thủy tinh / nhôm 
Công suất:                 4W
Số lượng LED:          4 sợi COB
Điện áp đầu vào:       220V 
Luminous flux:           400lm
Anh sáng Màu:          Trắng, vàng ấm
Nhiệt độ màu:            6500K / 3200K 
Chiếu sáng:               360 ° 
Nhiệt độ hoạt động. : -20 ~ 40 ° C

BÓNG NẾN EDISON C35L - 4W E14
18,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

Đui sử dụng:              E14 
Chất liệu:                   Thủy tinh / nhôm 
Công suất:                 4W
Số lượng LED:          4 sợi COB
Điện áp đầu vào:       220V 
Luminous flux:           400lm
Anh sáng Màu:          Trắng, vàng ấm
Nhiệt độ màu:            6500K / 3200K 
Chiếu sáng:               360 ° 
Nhiệt độ hoạt động. : -20 ~ 40 ° C