ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 271/6 VERONA
1,763,500₫ 3,527,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 271/6 

- L850 x 600 x H150

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 0057/6+2 VERONA
1,757,000₫ 3,514,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 0057/6+2

- L900 x 600 x H150

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 8807/8 VERONA
2,162,000₫ 4,325,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 8807/8 

- Phi 900 x 700 x H150

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 7166/6+6 VERONA
1,879,000₫ 3,758,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 7166/6+6

- Phi 800 x H150

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 7194/4+1 VERONA
1,216,000₫ 2,433,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 7194/4+1

- Phi 600 x H100

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 3613/4+4 VERONA
1,325,000₫ 2,650,000₫
Giảm -50%

HÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 3613/4+4

- Phi 600 x H120

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 7244/10+5 VERONA
1,987,000₫ 3,975,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 7244/10+5

- Phi 1000 x H150

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 7244/6+6 VERONA
1,852,000₫ 3,705,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 7244/6+6

- Phi 900 x H150

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 7245/4+4 VERONA
1,217,000₫ 2,434,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 7245/4+4

- Phi 600 x H150

- Led 3 chế độ

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 7467/3 VERONA
1,987,000₫ 3,974,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 7467/3

- L700  x H250

- Led 3 chế độ, Remot điều khiển

Bảo hành: 1 năm

ĐÈN MÂM LED ACRYLIC MT 6840/2+2+4 VERONA ( Màu Cafe)
1,622,000₫ 3,244,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT:

- MT 6840/2+2+4 ( Màu Cafe)

- L400 x 550 x H200

- Led 3 chế độ, Remot điều khiển

Bảo hành: 1 năm