DÂY LED 5050 220V- ÁNH SÁNG VÀNG
12,000₫

ĐÈN LED DÂY SMD5050-60D CUỘN 100M – 220V

✓ Đèn led dây 5050 sử dụng chip LED SMD 5050 ưu việt

✓ Hình vuông, lớn, kích thước LED 5mm x 5mm

✓ Cho ánh sáng tốt , hình dáng đẹp, tuổi thọ cao.

✓ Màu ánh sáng: Trắng / Vàng / Đỏ / Xanh dương/ Xanh lá

✓ Điện áp: 220V

✓ Mật độ: 60 bóng / m

✓ Cuộn: 100M

✓ Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 5050 220V- ÁNH SÁNG TRẮNG
12,000₫

ĐÈN LED DÂY SMD5050-60D CUỘN 100M – 220V

✓ Đèn led dây 5050 sử dụng chip LED SMD 5050 ưu việt

✓ Hình vuông, lớn, kích thước LED 5mm x 5mm

✓ Cho ánh sáng tốt , hình dáng đẹp, tuổi thọ cao.

✓ Màu ánh sáng: Trắng / Vàng / Đỏ / Xanh dương/ Xanh lá

✓ Điện áp: 220V

✓ Mật độ: 60 bóng / m

✓ Cuộn: 100M

✓ Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 5050 220V- ÁNH SÁNG XANH DƯƠNG
12,000₫

ĐÈN LED DÂY SMD5050-60D CUỘN 100M – 220V

✓ Đèn led dây 5050 sử dụng chip LED SMD 5050 ưu việt

✓ Hình vuông, lớn, kích thước LED 5mm x 5mm

✓ Cho ánh sáng tốt , hình dáng đẹp, tuổi thọ cao.

✓ Màu ánh sáng: Trắng / Vàng / Đỏ / Xanh dương/ Xanh lá

✓ Điện áp: 220V

✓ Mật độ: 60 bóng / m

✓ Cuộn: 100M

✓ Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 5050 220V- ÁNH SÁNG XANH LÁ
13,000₫

ĐÈN LED DÂY SMD5050-60D CUỘN 100M – 220V

✓ Đèn led dây 5050 sử dụng chip LED SMD 5050 ưu việt

✓ Hình vuông, lớn, kích thước LED 5mm x 5mm

✓ Cho ánh sáng tốt , hình dáng đẹp, tuổi thọ cao.

✓ Màu ánh sáng: Trắng / Vàng / Đỏ / Xanh dương/ Xanh lá

✓ Điện áp: 220V

✓ Mật độ: 60 bóng / m

✓ Cuộn: 100M

✓ Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 5050 220V- ÁNH SÁNG ĐỎ
13,000₫

ĐÈN LED DÂY SMD5050-60D CUỘN 100M – 220V

✓ Đèn led dây 5050 sử dụng chip LED SMD 5050 ưu việt

✓ Hình vuông, lớn, kích thước LED 5mm x 5mm

✓ Cho ánh sáng tốt , hình dáng đẹp, tuổi thọ cao.

✓ Màu ánh sáng: Trắng / Vàng / Đỏ / Xanh dương/ Xanh lá

✓ Điện áp: 220V

✓ Mật độ: 60 bóng / m

✓ Cuộn: 100M

✓ Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 5050 220V- ÁNH SÁNG HỒNG
14,000₫

ĐÈN LED DÂY SMD5050-60D CUỘN 100M – 220V

✓ Đèn led dây 5050 sử dụng chip LED SMD 5050 ưu việt

✓ Hình vuông, lớn, kích thước LED 5mm x 5mm

✓ Cho ánh sáng tốt , hình dáng đẹp, tuổi thọ cao.

✓ Màu ánh sáng: Trắng / Vàng / Đỏ / Xanh dương/ Xanh lá

✓ Điện áp: 220V

✓ Mật độ: 60 bóng / m

✓ Cuộn: 100M

✓ Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 5050 220V- ÁNH SÁNG ĐỦ MÀU
14,000₫

ĐÈN LED DÂY SMD5050-60D CUỘN 100M – 220V

✓ Đèn led dây 5050 sử dụng chip LED SMD 5050 ưu việt

✓ Hình vuông, lớn, kích thước LED 5mm x 5mm

✓ Cho ánh sáng tốt , hình dáng đẹp, tuổi thọ cao.

✓ Màu ánh sáng: ĐỦ MÀU

✓ Điện áp: 220V

✓ Mật độ: 60 bóng / m

✓ Cuộn: 100M

✓ Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 5050 220V- ÁNH SÁNG 7 MÀU ( Chuyển 7 màu)
18,000₫

ĐÈN LED DÂY SMD5050-60D CUỘN 100M – 220V

✓ Đèn led dây 5050 sử dụng chip LED SMD 5050 ưu việt

✓ Hình vuông, lớn, kích thước LED 5mm x 5mm

✓ Cho ánh sáng tốt , hình dáng đẹp, tuổi thọ cao.

✓ Màu ánh sáng: 7 màu ( chuyển màu)

✓ Điện áp: 220V

✓ Mật độ: 60 bóng / m

✓ Cuộn: 100M

✓ Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 2835 220V- ÁNH SÁNG VÀNG
14,000₫

 • Đèn led dây SMD 2835 2 hàng bóng cuộn 100m
 • Ánh sáng : Vàng
 • 120 chip/m chia 2 hàng mỗi mét 
 • Mạch đồng, vỏ nhựa dẻo, dễ thi công lắp đặt
 •  Điện áp: 220V
 • Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 2835 220V- ÁNH SÁNG TRẮNG
14,000₫

 • Đèn led dây SMD 2835 2 hàng bóng cuộn 100m
 • Ánh sáng : Trắng
 • 120 chip/m chia 2 hàng mỗi mét 
 • Mạch đồng, vỏ nhựa dẻo, dễ thi công lắp đặt
 •  Điện áp: 220V
 • Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 2835 220V- ÁNH SÁNG XANH DƯƠNG
14,000₫

 • Đèn led dây SMD 2835 2 hàng bóng cuộn 100m
 • Ánh sáng : XANH DƯƠNG
 • 120 chip/m chia 2 hàng mỗi mét 
 • Mạch đồng, vỏ nhựa dẻo, dễ thi công lắp đặt
 •  Điện áp: 220V
 • Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.

DÂY LED 2835 220V- ÁNH SÁNG XANH LÁ
14,000₫

 • Đèn led dây SMD 2835 2 hàng bóng cuộn 100m
 • Ánh sáng : XANH LÁ
 • 120 chip/m chia 2 hàng mỗi mét 
 • Mạch đồng, vỏ nhựa dẻo, dễ thi công lắp đặt
 •  Điện áp: 220V
 • Đơn giá trên tính theo đơn vị 01 Mét.