QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ THỊNH HOA
3,200,000₫ 6,500,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Nâu

- Đường kính: 1560mm

- Động cơ: 155x18mm

- Công suất: 40w/DC

- Chất liệu cánh: 5 cánh ABS

- Đèn LED: 24W

- Ánh sáng: 3 màu

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ THỊNH HOA
3,200,000₫ 6,500,000₫
Giảm -50%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Trắng

- Đường kính: 1560mm

- Động cơ: 155x18mm

- Công suất: 40w/DC

- Chất liệu cánh: 5 cánh ABS

- Đèn LED: 24W

- Ánh sáng: 3 màu

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ THỊNH HOA
2,700,000₫ 5,200,000₫
Giảm -48%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Nâu đậm

- Đường kính: 1320mm

- Động cơ: 155x18mm

- Công suất: 40w/DC

- Chất liệu cánh: 5 cánh ABS

- Đèn LED: 36W

- Ánh sáng: 3 màu

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ THỊNH HOA
2,750,000₫ 5,200,000₫
Giảm -47%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Đen

- Đường kính: 1320mm

- Động cơ: 155x18mm

- Công suất: 40w/DC

- Chất liệu cánh: 5 cánh ABS

- Đèn LED: 36W

- Ánh sáng: 3 màu

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ THỊNH HOA
3,200,000₫ 6,200,000₫
Giảm -48%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Đen

- Đường kính: 1320mm

- Động cơ: 153x15mm

- Công suất: 40w/DC

- Chất liệu cánh: 5 cánh ABS

- Đèn LED: 24W

- Ánh sáng: 3 màu

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ CỔ ĐIỂN THỊNH HOA
2,550,000₫ 4,500,000₫
Giảm -43%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Đồng xanh

- Đường kính: 1320mm

- Động cơ: 153x18mm

- Công suất: 65w/AC

- Chất liệu cánh: 5 cánh Gổ

- Chao đèn: 5 đèn

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ CỔ ĐIỂN THỊNH HOA
2,650,000₫ 4,800,000₫
Giảm -44%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Đồng Xanh

- Đường kính: 1320mm

- Động cơ: 153x18mm

- Công suất: 65w/AC

- Chất liệu cánh: 5 cánh Gổ

- Chao đèn: 5 đèn

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ CỔ ĐIỂN THỊNH HOA
2,750,000₫ 5,000,000₫
Giảm -45%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Đồng Xanh

- Đường kính: 1080mm

- Động cơ: 153x18mm

- Công suất: 55w/AC

- Chất liệu cánh: 5 cánh Gổ

- Chao đèn: 3 đèn

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ CỔ ĐIỂN THỊNH HOA
2,500,000₫ 4,500,000₫
Giảm -44%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Nâu nhám

- Đường kính: 1080mm

- Động cơ: 153x18mm

- Công suất: 55w/AC

- Chất liệu cánh: 5 cánh Gổ

- Chao đèn: 3 đèn

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ THỊNH HOA
2,750,000₫ 5,200,000₫
Giảm -47%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Trắng

- Đường kính: 1320mm

- Động cơ: 155x18mm

- Công suất: 40w/AC

- Chất liệu cánh: 5 cánh ABS

- Đèn LED: 36W

- Ánh sáng: 3 màu

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM

QUẠT ĐÈN TRANG TRÍ THỊNH HOA
2,750,000₫ 5,200,000₫
Giảm -47%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Màu sắc: Trắng

- Đường kính: 1320mm

- Động cơ: 155x15mm

- Công suất: 75w/DC

- Chất liệu cánh: 5 cánh ABS

- Đèn LED: 36W

- Ánh sáng: 3 màu

- Remot điều khiển

BH : 2 NĂM