ĐÈN LED ỐP TRẦN 24W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
295,000₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN 18W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
222,500₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN 12W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
177,500₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN 24W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
290,000₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN 18W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
217,500₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN 12W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
172,500₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN 24W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
325,000₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN 18W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
237,500₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN 12W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
192,500₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN 24W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
320,000₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN 18W 3 CHẾ ĐỘ EUROTO
187,500₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG /3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 30.000 H

-Bảo Hành: 3 năm

ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 16W EUROTO
250,000₫

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Epistal – SMD 2835

-Lumen: 80 – 90/w

-Bean Angel – 120 độ

-Chỉ số hoàn màu: CRI – RA => 80

-Color: 3000k – 4000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 85v – 265v

-Tuổi thọ : 50.000 H

-Bảo Hành: 5 năm