DÂY ĐUI TREO MÀNG NHỆN T17/10
341,000₫ 569,000₫
Giảm -40%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Dùng điện 220v

- CHƯA BAO GỒM BÓNG

DÂY ĐUI TREO MÀNG NHỆN T18/15
519,000₫ 865,000₫
Giảm -40%

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Dùng điện 220v

- CHƯA BAO GỒM BÓNG

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ T93
90,000₫ 150,000₫
Giảm -40%

SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BÓNG.

GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU 40%

MÃ : T93  : 90,000 đ                                

ĐẶT SỐ LƯỢNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT.

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ T89
309,000₫ 515,000₫
Giảm -40%

SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BÓNG.

GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU 40%

MÃ : T89 - LOẠI 1 ( Hồng - Vàng - Bạc)

                 PHI 150 : 309,000 đ

                  PHI 200 : 422,000 đ

                  PHI 250 : 535,000 đ

                  PHI 300 : 649,000 đ

                  PHI 350 : 973,000 đ

ĐẶT SỐ LƯỢNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT.

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ T568X
357,000₫ 595,000₫
Giảm -40%

SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BÓNG.

GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU 40%

MÃ : T568X - PHI 150 : 357,000 đ

MÃ : T569X - PHI 150 : 357,000 đ

MÃ : T569T - PHI 150 : 357,000 đ

MÃ : T568T - PHI 150 : 357,000 đ

ĐẶT SỐ LƯỢNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT.

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ T75
390,000₫ 650,000₫
Giảm -40%

SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BÓNG.

GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU 40%

MÃ : T75 - PHI 280 : 390,000 đ

MÃ : T76 - PHI 200 : 325,000 đ

MÃ : T77 - PHI 250 : 390,000 đđ

ĐẶT SỐ LƯỢNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT.

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ T1434/C3
900,000₫ 1,500,000₫
Giảm -40%

SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BÓNG.

GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU 40%

MÃ : T1434/C3 - PHI 150*H200 : 900,000 đ

MÃ : T1433/C3 - PHI 150*H360 E27 : 900,000 đ

MÃ : T1515/A/B3 - PHI 220*H320 E27 : 900,000 đ

MÃ : T1515/B/C3 - PHI 220*H320 E27 : 900,000 đ

MÃ : T1515/B/C3A - PHI 220*H320 E27 : 900,000 đ

ĐẶT SỐ LƯỢNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT.

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ T8810A
178,000₫ 298,000₫
Giảm -40%

SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BÓNG.

GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU 40%

MÃ : T8810A - PHI 330 : 178,000 đ

MÃ : T8810B - PHI 330 : 178,000 đ

MÃ : T8810C - PHI 330 : 178,000 đ

ĐẶT SỐ LƯỢNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT.

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ T8022
243,000₫ 406,000₫
Giảm -40%

SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BÓNG.

GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU 40%

MÃ : T8022 ĐEN - PHI 300 : 243,000 đ

MÃ : T8022 XANH LÁ - PHI 300 : 243,000 đ

MÃ : T8022 TRẮNG - PHI 300 : 243,000 đ

MÃ : T35 - PHI 350 : 390,000 đ

MÃ : T8795 - PHI 320 : 405,000 đ

MÃ : T36 - PHI 300 : 341,000 đ

ĐẶT SỐ LƯỢNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT.

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ T8112A
243,000₫ 406,000₫
Giảm -40%

SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BÓNG.

GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU 40%

MÃ : T8812A - PHI 220 : 243,000 đ

MÃ : T8812B - PHI 220 : 243,000 đ

MÃ : T8812C - PHI 220 : 243,000 đ

MÃ : T8111 - PHI 330 : 178,000 đ

MÃ : T8110D - PHI 330 : 178,000 đ

ĐẶT SỐ LƯỢNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT.

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ T65
324,000₫ 541,000₫
Giảm -40%

SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BÓNG.

GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU 40%

MÃ : T65 - PHI 360 : 324,000 đ

MÃ : T66 - PHI 360 : 324,000 đ 

MÃ : T67 - PHI 360: 324,000 đ

ĐẶT SỐ LƯỢNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT.

ĐÈN THẢ TRANG TRÍ T74
324,000₫ 541,000₫
Giảm -40%

SẢN PHẨM CHƯA BAO GỒM BÓNG.

GIÁ ĐÃ CHIẾT KHẤU 40%

MÃ : T74 - PHI 350 : 324,000 đ

MÃ : T78 - PHI 350 : 324,000 đ 

MÃ : T99 - PHI 300: 211,000 đ

ĐẶT SỐ LƯỢNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT.