ĐÈN TƯỜNG TRONG NHÀ 3292E27
150,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Đế hợp kim, chóa thủy tinh, đui E27.

- Chưa bao gồm bóng.

ĐÈN TƯỜNG TRONG NHÀ 3291E27
150,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Đế hợp kim, chóa thủy tinh, đui E27.

- Chưa bao gồm bóng.

ĐÈN TƯỜNG TRONG NHÀ B628E27
140,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Đế hợp kim, chóa thủy tinh, đui E27.

- Chưa bao gồm bóng.

ĐÈN TƯỜNG TRONG NHÀ 6834E27
240,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Đế hợp kim, thân có đèn led, chóa thủy tinh, đui E27.

- Chưa bao gồm bóng.

ĐÈN TƯỜNG TRONG NHÀ 113E27
150,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.  

 - Thân hợp kim, chóa thủy tinh, đui E27.

 - Đế có đèn Led

 - Chưa bao gồm bóng.

ĐÈN TƯỜNG TRONG NHÀ 121E27
150,000₫

THÔNG TIN KỈ THUẬT.

- Thân hợp kim, chóa thủy tinh, đui E27.

- Đế có đèn Led

- Chưa bao gồm bóng.