ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
4,260,000₫ 7,100,000₫
Giảm -40%

- CFL223/600 :    GIÁ CATALOG         7,100,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 40% :     4,260,000 đ

 

- CFL223/800  :    GIÁ CATALOG         9,700,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 40% :     5,820,000 đ

 

- CFL223/900  :    GIÁ CATALOG         8,000,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 40% :     4,800,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
4,378,000₫ 8,756,000₫
Giảm -50%

- TPL87068/500 :    GIÁ CATALOG         8,756,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     4,378,000 đ

 

- TPL87068/800:    GIÁ CATALOG         14,986,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     7,493,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
5,378,000₫ 10,756,000₫
Giảm -50%

- TPL86878/650 :    GIÁ CATALOG         10,756,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     5,378,000 đ

 

- TPL86878/800 :    GIÁ CATALOG         13,986,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     6,993,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
5,378,000₫ 10,756,000₫
Giảm -50%

- TPL7508/600 :    GIÁ CATALOG         10,756,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     5,378,000 đ

 

- TPL8728/800 :    GIÁ CATALOG         13,986,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     6,993,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
5,378,000₫ 10,756,000₫
Giảm -50%

- TPL8688/600 :    GIÁ CATALOG         10,756,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     5,378,000 đ

 

- TPL8688/800 :    GIÁ CATALOG         13,986,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     6,993,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
5,378,000₫ 10,756,000₫
Giảm -50%

- TPL8680/600 :    GIÁ CATALOG         10,756,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     5,378,000 đ

 

- TPL8680/800 :    GIÁ CATALOG         15,946,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     7,973,000 đ

 

- TPL8680/950 :    GIÁ CATALOG         22,756,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     11,378,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
5,493,000₫ 10,986,000₫
Giảm -50%

- TPL8173/600 :    GIÁ CATALOG         10,986,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     5,493,000 đ

 

- TPL8173/800 :    GIÁ CATALOG         15,986,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     7,993,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
6,777,000₫ 13,554,000₫
Giảm -50%

- TPL8173C :    GIÁ CATALOG         13,554,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     6,777,000 đ

 

- TPL8688C :    GIÁ CATALOG         13,352,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     6,676,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
5,676,000₫ 11,352,000₫
Giảm -50%

- TPL8728C :    GIÁ CATALOG         11,352,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     5,676,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
3,244,000₫ 6,488,000₫
Giảm -50%

- TPL8237/600 :    GIÁ CATALOG         6,488,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     3,244,000 đ

 

- TPL8237/800 :    GIÁ CATALOG         9,892,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     4,946,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
9,932,000₫ 19,864,000₫
Giảm -50%

- TPL8728/1000 :    GIÁ CATALOG         19,864,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     9,932,000 đ

 

- TPL8728/600 :    GIÁ CATALOG         10,756,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     5,378,000 đ

 

- TPL8728/800 :    GIÁ CATALOG         13,980,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     6,990,000 đ

ĐÈN THẢ CHÙM PHA LÊ
3,769,000₫ 7,538,000₫
Giảm -50%

- TPL8615/600 :    GIÁ CATALOG         7,538,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     3,769,000 đ

 

- TPL8615/1000 :    GIÁ CATALOG         12,673,000 đ 

                             CHIẾT KHẤU 50% :     6,336,500 đ