ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG UPO 200W EUROTO
1,800,000₫ 3,600,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG UPO 150W EUROTO
1,450,000₫ 2,900,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG UPO 100W EUROTO
1,100,000₫ 2,200,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG 200W EUROTO
1,625,000₫ 3,250,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG 150W EUROTO
1,290,000₫ 2,580,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG 100W EUROTO
1,150,000₫ 2,300,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG 200W EUROTO
1,425,000₫ 2,850,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG 150W EUROTO
1,150,000₫ 2,300,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG 100W EUROTO
940,000₫ 1,880,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG 200W EUROTO
1,450,000₫ 2,900,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG 150W EUROTO
1,175,000₫ 2,350,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h

ĐÈN LED NHÀ XƯỠNG 100W EUROTO
1,150,000₫ 2,300,000₫
Giảm -50%

Thông số kỹ thuật

-Chíp led: Samsung – Bridgelux

-Power: SMD 100w – 200w

-Lumen – 85/w

- Chỉ số hoàn màu: CRI – RA >= 80

-Chống nước: IP20

-Color: 3000k – 6000k

-Material: Aluminum + ABS

-AC: 220v

-Tuổi thọ: 30.000h