DÂY ĐIỆN CADIVI CV 10.0-0,6/1KV
2,600,730₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI CV 8.0-0,6/1KV
2,108,700₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI CV 6.0-0,6/1KV
1,569,810₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI CV CV 5.5-6/1KV
1,471,404₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI CV 4.0-0,6/1KV
1,069,970₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI CV 3.5-0,6/1KV
950,477₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI CV 2.5-0,6/1KV
706,805₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI CV 2.0-0,6/1KV
560,900₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI CV 1.5-0,6/1KV
433,455₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI CV 1.25-0,6/1KV
335,049₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI CV 1-0,6/1KV
315,524₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.

DÂY ĐIỆN CADIVI VCmd 2x2.5-0,6/1kv ( Dây đôi)
1,351,130₫

- CUỘN DÀI 100M

- TÍNH THEO CUỘN

- GIÁ TĂNG GIẢM KHÔNG BÁO TRƯỚC, MONG QUÝ KHÁCH GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.